تاخیر رشدی کودک، علل و درمان آن

  تاخیر رشدی و حرکتی در کودکان و نقش کاردرمانی همزمان با رشد کودک، مهارت های حرکتی مختلفی مثل غلتیدن، نشستن، چهار دست و پا راه رفتن، دو زانو شدن، ایستادن و نهایتاً راه رفتن و مهارت های گفتاری مختلفی … ادامه خواندن تاخیر رشدی کودک، علل و درمان آن